8 7292 505020;

mgtukz@mail.ru

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ


Уважаемые Преподаватели и Обучающийся, просим Вас ознакомится с разъяснениями и рекомендациями по дистанционному методу обучения.


Инструкции по работе в модуле "Задания":

Для преподавателей 

для обучающихся


Образец работы в АИС Платонус

для обучающихся

для преподавателей


Инструкции по работе c программой "ZOOM":

Инструкция ZOOM

Инструкция по установке ZOOM

Как пользоваться программой ZOOM (видео)

Инструкция 

Инструкция


Call-Center:
8 (7292) 50 50 20
По Вопросам Дистанционного обучения обращаться по телефону:
+7 (705) 870 75 80

ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУ


Құрметті оқытушылар мен білім алушылар, сізден қашықтықтан оқыту әдісі бойынша түсіндірмелермен және ұсынымдармен танысуыңызды сұраймыз.


Тапсырмалар "модулінде жұмыс бойынша нұсқаулықтар":

Оқытушылар үшін 

білім алушылар үшін


Платонус ААЖ жұмыс үлгісі

білім алушылар үшін

оқытушылар үшін


"ZOOM" бағдарламасымен жұмыс істеу жөніндегі нұсқаулар:

ZOOM нұсқаулығы

ZOOM Орнату нұсқаулығы

ZOOM бағдарламасын қалай пайдалану керек (бейне)

Нұсқаулық 

Нұсқаулық


Call-Center:
8 (7292) 50 50 20
Қашықтықтан оқыту мәселелері бойынша телефон арқылы хабарласуға болады:
+7 (705) 870 75 80

DISTANCE LEARNING


Dear Teachers and Students, please read the explanations and recommendations on the distance learning method.


Instructions for working in the Tasks module:

For teachers 

for students


Sample work in AIS Platonus

for students

for teachers


Instructions for working with the "ZOOM" program:

ZOOM instructions

ZOOM installation instructions

How to use ZOOM (video)

Instructions 

Instructions


Call-Center:
8 (7292) 50 50 20
If you Have any questions about Distance learning, please contact us by phone:
+7 (705) 870 75 80